• Després d’una intensa tasca, duta a terme des de 2007 pel Professor Joaquim Tintoré, agafa el testimoni amb il·lusió i determinació la Professora Anna Traveset.

La investigadora es considera una apassionada de la seva feina i una defensora de la protecció del medi ambient. Considera que la ciència és la millor aliada per fer front a les amenaces que comprometen els nostres ecosistemes i l’eina més útil per a la seva conservació. En aquesta nova etapa com a representant institucional del CSIC, Traveset està “disposada a aconseguir major visibilitat i recursos per als centres del CSIC a les Illes Balears, ja que l’IMEDEA (CSIC-UIB), l’IFISC (CSIC-UIB) i la ICTS SOCIB, són elements clau del Sistema d’R+D+i de les Illes Balears”.

Doctora en Biologia per la Universitat de Pennsylvania i Professora d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Anna Traveset, té una extensa trajectòria d’investigació en l’estudi de les interaccions planta-animal, específicament en les de pol·linització i dispersió de llavors, i en l’avaluació de com aquestes interaccions es veuen influenciades pels diferents motors del canvi global.

Després de dos anys de postdoctorat a l’Estació Biològica de Doñana (CSIC), es va traslladar a Mallorca, on actualment dirigeix ​​el Laboratori d’Ecologia Terrestre a l’IMEDEA (CSIC-UIB). Tot i que ha participat en diferents projectes al continent (Alaska, Mèxic, Brasil, Argentina, Xile, i diversos països europeus), la seva recerca se centra principalment en ecosistemes insulars i treballa en tres línies de recerca: (1) determinant l’efectivitat dels vertebrats com a pol·linitzadors i dispersants de plantes insulars, (2) avaluant, mitjançant l’aproximació de teoria de xarxes, la vulnerabilitat i resiliència de les xarxes mutualistes a diferents tipus de pertorbacions (principalment invasions biològiques, pèrdua d’hàbitat i canvi climàtic), i (3) estudiant les relacions tròfiques en la interfície terra-mar en illes de mida petita, santuaris de biodiversitat. Enamorada de la feina de camp i del contacte directe amb la natura, coordina projectes i lidera expedicions a les Illes Balears, Canàries, Galápagos i Seychelles. Les seves rellevants aportacions es veuen plasmades en més de 200 publicacions científiques, la gran majoria en revistes d’alt impacte.

Ha participat en diferents panells d’avaluació nacionals i internacionals i forma part del consell editorial de diverses revistes científiques. A més, Traveset realitza una aposta clara per la formació de nous investigadors; ha supervisat 17 tesis doctorals (cinc en curs) i 12 post-doctorats. També ha participat en més de 100 congressos, sent la promotora de diversos a nivell internacional i nacional. El 2017 li va ser atorgat el Premi Jaume I de la Generalitat Valenciana, sent la primera dona que obté aquest premi en la categoria de Protecció del Medi Ambient. I, des de 2019, pertany al Consell Científic Assessor de la Fundación Gadea por la Ciencia.

La divulgació i la comunicació social de la recerca també són importants per a la biòloga. En aquest sentit, ha organitzat i participat en diferents cicles de conferències i tallers per a tots els públics, intervé assíduament en mitjans de comunicació i lidera el projecte “Descobreix els pol·linitzadors de les Illes Balears”, un portal web educatiu que contribueix a conèixer la diversitat i funció dels pol·linitzadors de les Illes.

A partir d’ara, treballarà també per posicionar i transmetre les capacitats del CSIC a les Illes Balears.

¡Compartir!