En este ciclo de conferencias organizado por la Societat Catalana de Biologia del Institut d’Estudis Catalans en colaboración con Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), la delegación del CSIC en  las Illes Baleares y CaixaForum Palma,

En aquest cicle de conferències organitzat per la Societat Catalana de Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans en col·laboració amb l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), la delegació del CSIC a les Illes Balears i CaixaForum Palma, descobrirem els efectes del canvi climàtic.

La concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera s’ha disparat des de la Revolució Industrial a causa de l’augment de l’activitat humana i l’ús de fonts d’energia fòssils. En 2016, la concentració de CO2 va aconseguir el major nivell en 800.000 anys, segons l’Organització Meteorològica Mundial. L’augment d’emissions i la degradació dels embornals naturals d’aquests gasos i canvis en l’ús del sòl estan provocant el canvi climàtic al nostre planeta. En aquest cicle de conferències entendrem què és el canvi climàtic, com ens està afectant actualment, i com pot modificar la biosfera des de diverses perspectives: meteorològica, oceanogràfica, biològica i química.

‘Canvi climàtic, la informació és poder’
Mónica López, Cap de meteorologia de RTVE

14 de juny, 19h

‘Com poden respondre les plantes al canvi climàtic?’
Jaume Flexas, investigador de la UIB especialitzat en fisiologia de plantes

7 d’octubre, 19h

‘Canvi climàtic en el medi marí: causes, conseqüències i reptes de futur’
Damià Gomis, investigador de l’IMEDEA (CSIC-UIB) especialitzat en oceanografia física

30 d’octubre, 19h

‘Incendis forestals en un clima canviant’
Juli Pausas, investigador de l’CIDE (CSIC-UV) especialitzat en incendis i canvi climàtic

13 de novembre, 19h

Dels mars tropicals a la Mediterrània: quin és el futur davant el canvi climàtic?
Cristina Linares, investigadora de la UB especialitzada en biologia marina

20 de novembre, 19h

Relacions entre qualitat de l’aire i canvi climàtic. Cap a on anem en cada cas? ‘
Xavier Querol, investigador de l’IDAEA (CSIC) especialitzat en contaminació atmosfèrica

12 de desembre, 19

MES INFORMACIÓ I RESERVES  aquí 

¡Compartir!