CoastPredict estudiará los impactos naturales y humanos en las áreas costeras. Foto: Tomáš Malík, Unsplash.

La ICTS SOCIB i el CSIC colideren la iniciativa CoastPredict que ha estat seleccionada per l’ONU com a programa de la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible.

Palma, 17 de juny de 2021.- La Comissió Oceanogràfica Intergovernamental de la UNESCO (COI-UNESCO) ha seleccionat CoastPredictObserving and Predicting the Global Coastal Ocean (Observació i predicció de l’oceà costaner global) com a programa per impulsar els objectius de la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU (2021-2030). La iniciativa, que està liderada pel Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat de Bolonya (Itàlia) i la Universitat de Miami (EUA), pretén millorar l’observació i la predicció de l’oceà costaner global, així com oferir eines de suport a la presa de decisions, i accés obert i gratuït a les dades i el coneixement científic generats. L’anunci s’ha realitzat amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, el 8 de juny.

CoastPredict ha comptat amb el suport de més de 250 científics i gestors d’institucions acadèmiques i científiques, l’administració pública i el sector privat de 36 països. Dissenyada juntament amb el Sistema Mundial d’Observació dels Oceans (GOOS), CoastPredict involucra també a algunes de les organitzacions de major rellevància internacional en l’àmbit de l’oceà i el clima, com l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), la xarxa d’Intercanvi Internacional de Dades i Informació Marina (IODE/UNESCO), l’Ocean Best Practices System (OBPS), el Comitè sobre Satèl·lits d’Observació de la Terra Observacions Costaneres, Aplicacions, Serveis i Eines (CEOS COAST), i Geo-Blueplanet, entre d’altres. En particular, aquesta iniciativa és un dels tres programes GOOS recolzats per l’ONU (Ocean Observing Co-Design, CoastPredict i Observing Together) que impulsaran activament la Dècada de les Ciències Oceàniques, abordant un repte comú que involucra nombrosos col·laboradors i interessats.

Transformar l’observació i la predicció de l’oceà costaner: Un marc global, amb impacte local

CoastPredict busca respondre als reptes de la Dècada a través de la ciència i la investigació. “Pretenem redefinir el concepte d’oceà costaner, centrant-nos en les característiques comunes d’àmbit global com l’intercanvi entre aigües de mar obert i aigües costaneres o processos com onades de calor, per subministrar observacions i facilitar la predicció davant impactes naturals i també davant d’aquells induïts per l’home en les àrees costaneres”, explica Joaquín Tintoré, director de la ICTS SOCIB i investigador del CSIC a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC-UIB).

“És necessari comptar amb infraestructures d’observació i predicció costaneres renovades i actualitzades tecnològicament que, com la ICTS SOCIB, proveeixin dades derivades de l’observació contínua i sostinguda del mar i la costa. Només així podrem fer prediccions fiables per abordar aquest repte”, destaca Tintoré, que colidera la iniciativa CoastPredict. En aquest procés es tindran en compte protocols basats en bones pràctiques oceàniques que seran compartits també amb la comunitat internacional.

“CoastPredict proposa transformar la ciència de l’observació i la predicció de l’oceà costaner global, des de les conques fluvials, incloses les escales urbanes, fins a mar obert”, apunta l’investigador. “Integrarem observacions amb models numèrics per a realitzar prediccions d’esdeveniments extrems, com els huracans, els tornados i les tempestes, que suposen una de les conseqüències més importants del canvi climàtic. Això ens permetrà millorar les capacitats predictives a les zones costaneres arreu del món i desenvolupar aplicacions i solucions innovadores i sostenibles que beneficiïn directament a les poblacions locals, incidint en la seva seguretat, benestar i salut. Així, tot i que CoastPredict parteix d’un marc global, la seva implementació serà regional i el seu abast local”, afegeix.

Per a això, CoastPredict dissenyarà i implementarà un sistema integrat per diferents plataformes d’observació i de predicció, monitoritzant de forma contínua i sostinguda rius, estuaris, ciutats costaneres, costes i mar obert (oceà costaner). Tota la informació recollida s’oferirà en accés obert i gratuït.

Reptes de la Dècada per a 2030

“Per millorar la nostra comprensió dels processos naturals que tenen lloc a les zones costaneres, el coneixement ha de ser gestionat i coordinat internacionalment”, segons Rafael González-Quirós, membre de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO-CSIC) i delegat d’Espanya a la COI-UNESCO, l’organisme de les Nacions Unides responsable de fomentar les ciències i serveis oceànics a nivell mundial.

La iniciativa s’inclou en el primer conjunt d’accions de la Dècada que contribuiran a complir amb els deu Reptes de la Dècada de les Ciències Oceàniques per al 2030. Des de la restauració de la Gran Barrera de Coral fins al mapeig del 100% del fons oceànic en alta resolució, “les accions de la Dècada són iniciatives tangibles que s’implementaran en tot el món durant els pròxims deu anys per fer realitat la seva visió. Se centren en l’avanç i l’aplicació del coneixement per donar suport al desenvolupament de solucions sostenibles”, segons apunta la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay.

Després d’un procés de selecció competitiu en el qual es van presentar centenars de sol·licituds, les accions aprovades han estat seleccionades pel seu enfocament en les solucions i la seva capacitat per accelerar la generació i l’assimilació dels coneixements sobre els oceans per al desenvolupament sostenible; pel seu ús de tecnologia innovadora; pels seus esforços transdisciplinaris per dissenyar conjuntament solucions entre científics i usuaris del coneixement oceànic; i pel seu respecte a la inclusió, potenciant a les dones, als professionals principiants i als posseïdors de coneixements indígenes.

Contacte de premsa 

Servei d’Estratègia Corporativa, Comunicació i Cultura Oceànica de la ICTS SOCIB

Tel.: +34 971 439 895. Mail: rri@socib.es

¡Compartir!