Póster del concurso de fotografía sobre especies y microorganismos de las Islas Baleares

T’agrada la fotografia i el medi ambient?

Celebra amb nosaltres el Dia Internacional de la Diversitat Biològica (22 de maig) i participa en aquest concurs de fotografia.

En què consisteix el concurs ‘Fotografia la diversitat biològica de Balears’?

 

 

Proposem aquest concurs de fotografia en el qual les persones participants hauran d’enviar fotos d’espècies terrestres i marines i microorganismes que podem trobar a les Illes Balears per a mostrar la diversitat biològica que existeix a les illes.

La participació està oberta a qualsevol persona gran que tingui imatge pròpia, que aquestes imatges no hagin estat seleccionades en concursos o processos de selecció similars, i que reflecteixen la temàtica que s’explica més endavant.

 

Termini i Modalitats

 

 

 

Termini

El termini de presentació de les fotografies comprèn des del 2 de maig fins al 13 de maig de 2022 a les 24 hores (hora espanyola peninsular).

 

Modalitats

Les imatges es presentaran a una de les modalitats següents:

  • Espècies marines i terrestres: quan la mida de l’espècie fotografiada sigui més gran d’1 mm.
  • Microorganismes: quan la dimensió de l’espècie fotografiada sigui més petita o igual a 1 mm, o la fotografia hagi estat obtinguda emprant tècniques de microscòpia (òptica o electrònica).

En aquest concurs triarem una foto guanyadora per cada categoria.

 

 

 Inscripcions

 

 Les inscripcions es realitzaran a través d’un formulari disponible en el document de les bases del concurs o en l’enllaç d’inscripció.

 

 

Únicament s’admetrà una imatge per participant i categoria en format digital, havent d’anar acompanyades d’un text que permeti identificar i conèixer una mica sobre l’espècie que es mostra.

 

El text corresponent a cada fotografia tindrà una extensió màxima de 600 caràcters comptats sense espais. Es presentarà en català o castellà. Les fotografies es valoraran de manera individual, de manera que cada imatge haurà de tenir un text independent.

 

El text ha de contenir obligatòriament el nom científic de l’espècie i el lloc on s’ha fet la fotografia. Addicionalment, cal incloure el nom comú, una petita explicació, dada curiosa o comentari sobre l’espècie. El document que s’adjunti en la inscripció haver de ser en PDF.

 

Requisits

 

Les fotografies, en alta qualitat, s’han d’enviar en fitxers amb format PNG al mateix formulari. Les imatges de la Modalitat Espècies Marines i Terrestres han de tenir una mida mínima de 1800 x 1800 píxels, i les de la categoria.

 

Selecció i premis

 

Selecció

 

 El jurat estarà format per persones dedicades a la investigació científica en els àmbits de les categories establertes. 

El jurat emetrà el resultat d’acord amb els criteris següents:

– Imatge: en valorarà el contingut, novetat, originalitat i qualitat artística.

– Text: en valorarà el caràcter divulgatiu, originalitat i claredat expositiva.

 

Premis

 

Tenint en compte això, entre les fotografies presentades se seleccionaran les dues millors, una per modalitat. A més, la selecció final de les 30 imatges més votades formaran part d’una exposició fotogràfica en haver acabat el concurs.

 

La Representació, com a contraprestació a la cessió de drets, retribuirà als autors de les dues imatges guanyadores una quantitat de 150 euros per cada imatge.

 

En cas de coautoria, si una imatge resulta seleccionada, i sense perjudici dels drets que els corresponen als coautors, la contraprestació es repartirà proporcionalment entre tots ells.

 

Els/as autors/as de les imatges seleccionades participaran en la inauguració de l’exposició a Palma (Mallorca). En casos excepcionals, podran delegar en una altra persona, comunicant-ho amb l’antelació suficient a l’organització.

🔁Coneixes a una persona que fa fotografies? Esmenta-li i comparteix el nostre post😊

¡Compartir!