El Comitè d’Ètica del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) publica una Declaració sobre la COVID-19 per promoure la reflexió ètica entre el personal investigador del CSIC, el de qualsevol altra institució científica i la societat en general davant d’aquesta pandèmia. En la seva declaració, el Comitè apel·la al valor dels principis ètics i d’integritat que han de presidir qualsevol investigació científica, amb independència de les urgències socials, econòmiques i polítiques pròpies d’aquests difícils moments. En el context de la pandèmia causada per la COVID-19, el Comitè d’Ètica del CSIC ha destacat el paper crucial de la ciència en la lluita contra aquesta malaltia. “Multitud de projectes d’investigació científica han sorgit per tot arreu en resposta a les diverses convocatòries d’ajudes llançades des de les institucions. Al CSIC, la Plataforma de Salud Global ha aconseguit recaptar més de 12 milions d’euros a partir de donacions d’empreses i ciutadans, la qual cosa ha permès finançar més de 60 projectes d’investigació sobre diversos aspectes de la COVID-19“, explica el Comitè. Aquesta col·laboració científica multidisciplinar, segons el Comitè, ha sorgit espontàniament i ha estat fomentada institucionalment en resposta a l’enorme repte que ens planteja aquesta pandèmia. A més, la Declaració del Comitè d’Ètica del CSIC en relació amb la pandèmia COVID-19 assenyala la necessitat de complir responsablement amb un conjunt de lleis, normatives i recomanacions, que són necessàries per a garantir la confiança de la societat en la ciència i el ple respecte cap als investigadors. “No tot és possible. La ciència també té límits que mai s’han de sobrepassar, definits per preservar la salut i el benestar de persones, animals i, en general, del medi ambient. Els encarregats de garantir que tots els projectes científics COVID-19 s’escometen amb absolut respecte a les normes i exigències ètiques, respectant els codis nacionals i internacionals, són els Comitès d’Ètica, que tenen la responsabilitat de validar les diverses propostes presentades d’acord amb la legislació vigent i amb el Codi de Bones Pràctiques Científiques institucional“, assenyala el Comitè. En aquest sentit, el Comitè ressalta que, en aquesta pandèmia COVID-19, “l’ètica segueix sent més important que mai“. És a dir, que el desenvolupament de tractaments i vacunes eficaces ha de ponderar davant els riscos que tota investigació comporta, amb el degut respecte als éssers humans, els animals que es puguin necessitar i a l’entorn. “Res justifica promoure dreceres, ni saltar-passos en els procediments establerts. El comportament íntegre i responsable, presidit per principis ètics, ha d’informar totes les etapes i dimensions de l’activitat científica (des del plantejament de la investigació fins a la difusió de resultats)“, diu el Comitè. Així, fa una crida a tot el personal investigador del CSIC i, en general, al de qualsevol altra institució científica, perquè afrontin amb responsabilitat ètica i integritat seu treball, particularment en tot el relatiu a aquesta pandèmia COVID-19; destacant la necessitat que hi hagi una coordinació entre els diferents agents del sistema científic per optimitzar els recursos i augmentar l’eficiència de la investigació. “D’aquesta crisi global sanitària sortirem també de la mà de la ciència. Però no de qualsevol manera“, conclou.

¡Compartir!