• En els últims anys, les poblacions de grumers al Mediterrani han augmentat i s’han diversificat.

El Consell de Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració per mantenir un sistema d’observació i predicció dels grumers a les aigües de Balears entre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la ICTS SOCIB: Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, única Infraestructura Cientificotècnica Singular de la comunitat autònoma.

Les proliferacions de grumers són un fenomen natural que es produeix al Mediterrani occidental. Aquestes proliferacions constitueixen un fenomen natural d’elevat interès científic i, a més, tenen implicacions socioeconòmiques. Segons els científics, els motius dels increments de poblacions s’atribueixen, entre altres causes, al canvi climàtic, la contaminació del mar o les modificacions de les línies de costa. Al litoral de les Illes Balears hi ha diferents tipus de grumers amb una perillositat i capacitat urticant diferent. La més abundant, però, és la Pelagia noctiluca, sovint la causant de la majoria de picades als banyistes.

En els últims anys, les poblacions de grumers al Mediterrani han augmentat i s’han diversificat. Ara, amb l’objectiu de predir aquest fenomen de proliferació de grumers, el CSIC uneix la seva experiència en l’estudi poblacional i ecològic dels grumers, així com en el seguiment i la predicció dels corrents, amb els esforços de la ICTS SOCIB en la monitorització de l’àrea d’estudi i les dades oceanogràfiques necessàries per a l’estudi de la dispersió dels grumers.

L’objectiu d’aquest conveni de col·laboració és desenvolupar un model matemàtic que serveixi per predir la proliferació de grumers a les aigües que envolten les Illes Balears. Segons els científics, el model permetrà generar el coneixement necessari sobre el qual basar-se per gestionar correctament les zones del litoral balear.

D’acord amb el Consell de Govern, el conveni no implica cap aportació econòmica, ja que es nodreix de les dades generades per una xarxa d’observadors, com la informació aportada pels serveis de vigilància de les Reserves Marines de les Illes Balears, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquest conveni és la continuació del ja signat el maig de 2015 entre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el CSIC i la ICTS SOCIB, i que va finalitzar el desembre de 2017. Ara, el nou conveni, de quatre anys de durada, té per objectiu un desenvolupament més gran del projecte.

¡Compartir!