L’escola internacional Godae Ocean View reunirà a Palma a experts i joves investigadors de tot el món per compartir els últims avenços en oceanografia

L’aplicació de l’oceanografia operacional ha contribuït en els últims 15 anys a comprendre problemes científics d’actualitat, proporcionat molts beneficis socials i a molts països les eines per obtenir prediccions oceàniques. Com en les escoles internacionals GODAE OceanView de França (Chassignet i Verron, 2006) i Austràlia (Schiller i Brassington, 2011), aquesta escola reunirà experts i joves investigadors (pre i postdoctorands) del món i els mostrarà els últims avenços en oceanografia, les possibilitats dels sistemes d’observació multiplataforma, la disponibilitat de dades en temps real, la integració i assimilació de models, i específicament com afectarà a l’oceanografia operacional. A més de les conferències formals, hi haurà xerrades d’experts en la matèria que mostraran als participants multitud d’aplicacions.

L’escola està coorganitzada per IMEDEA (CSIC-UIB), SOCIB, IGE, COAPS i GODAE OceanView i patrocinada per IMEDEA, EGU, UIB, EUMETSAT, ESA, NASA, CNES, CMEMS, EuroMarine, SOCIB i altres.

Durada i lloc:
2-13 d’octubre 2017, Mallorca, Espanya.

  • Directors:
    Ananda Pascual, IMEDEA (CSIC-UIB), Esporles, Mallorca, Spain
    Joaquim Tintoré, SOCIB & IMEDEA (CSIC-UIB), Palma, Mallorca, Spain
    Eric Chassignet, COAPS, Florida State University, Tallahassee, USA
    Jacques Verron, IGE, Grenoble, France

Data límit: 28 febrer 2017

Més informació: https://www.godae-oceanview.org/outreach/education-training/gov-summer-school-2017/


¡Compartir!