Ananda Pascual, investigadora de l’IMEDEA (CSIC-UIB) experta en oceanografia física, ha estat nomenada membre del Comitè d’Ètica del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Aquesta participació suposa “una oportunitat per contribuir als esforços del CSIC per garantir la integritat i l’ètica en la recerca”, destaca la investigadora.

Aquest comitè està presidit pel biotecnòleg i genetista Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), i té com a vicepresidenta a la investigadora Carme Torras, matemàtica experta en intel·ligència artificial i robòtica de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI-CSIC-UPC) de Barcelona.

El Comitè és un òrgan consultiu que assessora la Presidència i al Consell Rector del CSIC, amb la missió de vetllar per la integritat científica i l’ètica en la investigació. A més, està habilitat per a l’avaluació de projectes d’experimentació animal i les seves funcions comprenen emetre informes i formular recomanacions sobre els principis ètics i deontològics relatius a l’activitat investigadora.

La composició del Comitè és heterogènia i interdisciplinària, estant constituït per una pluralitat de membres, alguns d’ells aliens al CSIC, i amb formació acadèmica molt diversa (medicina, filosofia, biologia, química, física, recursos naturals, etc.). Els seus membres són els investigadors Antonio Almagro, Carmen Ascaso, Carmen Ayuso, María José Camarasa, José Vicente García Ramos, Rodolfo Gutiérrez Palacios, José Javier Lucas, Yolanda Sanz i Víctor Velasco, a més d’Ananda Pascual, investigadora de l’IMEDEA (CSIC-UIB).

Pascual és Doctora (2003) en Ciències Físiques per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Posteriorment (2003-2005) va realitzar un postdoctorat amb un contracte Europeu Marie-Curie a Tolosa (França) i des del 2005 treballa a l’IMEDEA (CSIC-UIB), primer com investigadora Ramón i Cajal i des de 2008 com Científica Titular del CSIC. El seu treball se centra en l’oceanografia física i la dinàmica de processos de meso i sub mesoescala oceànics, com els eddies o remolins marins. Investiga els processos oceànics físics mitjançant la combinació de dades de sensors remots, simulacions numèriques i dades in situ multiplataforma. Des de 2017 és la cap de Departament d’Oceanografia i Canvi Global de l’Institut.

A més de la seva participació en el Comitè d’Ètica del CSIC, Pascual copresideix el Comitè Científic i Tècnic Assessor del Servei Marí Copernicus de la Comissió Europea, és membre del Panell Editorial dels Informes sobre l’Estat de l’Oceà (Ocean State Report) i recentment ha coordinat el Capítol Blanc Oceà de Desafiaments Científics de les Temàtiques Estratègiques del CSIC.

¡Compartir!