El passat mes de maig, el Consell de Govern va autoritzar la signatura del conveni instrumental de subvenció entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a la construcció d’un edifici al Moll Vell de Palma, cofinançat amb fons FEDER: el Pol Marí.

L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció al CSIC per cofinançar la construcció d’un espai que servirà de seu al Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), l’única Infraestructura Cientificotècnica Singular (ICTS) de les Balears, dedicada a desenvolupar i aplicar ciències i tecnologies marines innovadores per garantir un oceà saludable i productiu.

Aquest espai, a més, contribuirà a la creació d’un parc tecnològic centrat en la investigació del medi marí. Amb el Pol Marí es pretén aglutinar als centres de coneixement existents a les Illes Balears especialitzats en ciències i tecnologies marines, juntament amb el sector empresarial de l’àmbit marí, amb la finalitat de crear un pol tecnològic amb un model de negoci competitiu internacionalment.

La ICTS SOCIB va ser fundada el 2008 pel Ministerio de Educación y Ciencia d’Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, des d’octubre de 2014, forma part de la xarxa espanyola d’ICTS. Per això, proporciona accés competitiu a algunes instal·lacions científiques i dades obertes en temps real. També manté una estreta col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que contribueix de forma significativa a l’activitat de la ICTS SOCIB en termes de personal, laboratoris, magatzems i instal·lacions d’oficina a l’edifici de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (UIB-CSIC), a Esporles. A més, des de desembre de 2019 el CSIC forma part de la ICTS SOCIB i participa en el procés de creació de la seva nova seu al moll Vell del port de Palma.

La inversió total serà superior a 7,5 milions d’euros. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears cofinançarà aquest projecte amb una subvenció de 3.750.000 €. Es tracta d’una despesa pluriennal: 1.750.000 € per a l’any 2021 i 2.000.000 € corresponents a l’any 2022. A aquesta subvenció se suma una aportació addicional que ascendeix a un total de 2,45 milions d’euros en els anys 2022 i 2023, a través de la segona addenda subscrita entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) d’Espanya, el Govern dels Illes Balears i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Aquest projecte està inclòs en el programa operatiu FEDER i va en línia amb la necessitat estratègica d’un nou impuls a la investigació per aconseguir un model productiu més sostenible i inclusiu, fomentant l’economia blava.

¡Compartir!