• Un nou estudi liderat per l’IMEDEA (CSIC–UIB) ha determinat la participació i motivacions a nivell nacional per a realitzar activitats  recreatives a l’aire lliure i en interiors, amb particular atenció a la pesca en  el temps lliure
  •  Els resultats demostren que la pesca durant el temps lliure és una activitat basada en la naturalesa de primer ordre i que les motivacions per a practicar-la, així com els valors dels pescadors per a la conservació de la naturalesa, són similars a altres activitats recreatives a l’aire lliure com el senderisme o l’observació de la fauna
  • L’estudi també conclou que el 30% de la població espanyola no practica cap activitat basada en la naturalesa

Un pescador allibera una truita a un riu d’Espanya – una activitat a l’aire lliure que reconnecta a milers d’espanyols amb el ric patrimoni natural espanyol, alhora que promou valors per a la seva conservació (Autor: David Arcay)

La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de practicar activitats  a l’aire lliure i reconnectar-nos amb la naturalesa de manera sostenible (activitats basades  en la naturalesa). La participació en activitats com el senderisme, els esports  nàutics i ciclisme de muntanya, entre altres, estan guanyant cada vegada més adeptes entre  els espanyols. No obstant això, l’equilibri entre la pràctica d’activitats a l’aire lliure i la  naturalesa és sovint fràgil. Per tant, es fa necessària la generació de coneixement perquè les Agències Mediambientals puguin gestionar de manera  eficient el ric patrimoni natural espanyol. Un exemple primari d’activitat basada  en la naturalesa, del qual es té relativament poca informació, és la pesca durant  el temps lliure. Per aquest motiu, els investigadors Professora Dra. Beatriz Morales-Nin i el Dr. Josep Alós del IMEDEA (CSIC-UIB), en col·laboració amb el Professor Robert  Arlinghaus de la Humboldt-Universität de Berlin i Leibniz-*Institute of Freshwater  Ecology, han realitzat un estudi a nivell nacional per a caracteritzar la participació i  motivacions per a practicar les activitats recreatives, el qual ha estat recentment  publicat en una revista de prestigi internacional. Aquest estudi, basat en una enquesta anònima a nivell nacional, demostra que sortir a  pescar és una activitat a l’aire lliure que ha practicat alguna vegada la meitat de la població,  i que en l’actualitat connecta a 2,5 milions d’espanyols amb els rius, llacs i mars  del territori espanyol. Aquesta participació és major de l’esperat atenint a les  796,000 llicències de pesca continental en 2018 -segons l’Institut Nacional de  Estadística (INE)- les 872,000 llicències de pesca marítima i les prop de 60,000 llicències  de la pesca esportiva (activitat englobada en el Consell Superior d’Esports). El  estudi demostra que és necessari estandarditzar la normativa per a conèixer el nombre  exacte de pescadors marítims, així com en la pesca fluvial, ja que la llicència de  embarcació permet pescar grups de persones sense la necessitat d’un permís  individual. “En tot cas, no hi ha dubte de la importància de la pesca a Espanya amb  entorn al 7% de la població participant en ella – participació similar a les  observades en altres països europeus”, conclou la Professora Morales-Nin. Els autors van comparar també la participació i motivacions de la pesca, amb altres  activitats desenvolupades pels espanyols durant el seu temps lliure. En ella es  va determinar que el 15% dels espanyols practica activitats a l’aire lliure que impliquen  algun tipus de recol·lecció de fauna o flora. Mentrestant, el 50% dels espanyols practica  alguna activitat basada en la naturalesa sense recol·lecció. L’estudi també llança la  dada que prop del 30% de la població espanyola només practica activitats en espais  tancats durant el seu temps lliure, com ara anar al gimnàs o jugar a videojocs. El Dr.  Alós declara que l’estudi que han realitzat demostra com les motivacions i perfil  demogràfic són diferents entre els espanyols que exclusivament centren la seva activitat  durant el seu temps lliure a l’interior i els que realitzen activitats relacionades amb la  naturalesa. “Entre les activitats a l’aire lliure, inclosa la pesca, no es van observar grans diferències en la motivació, sent les principals: estar prop de la naturalesa,  experimentar tranquil·litat, sortir de la rutina diària, estar amb la família o realitzar  exercicis essencials”, conclou el Dr. Alós. Finalment, a causa de l’interès per la gestió de les activitats basades en la naturalesa,  els investigadors es van interessar en els valors i actituds enfront de la vida silvestre. Per a  això, els investigadors van usar una aproximació clàssica basada en l’eix mutualista utilitarista. Mentre que la visió utilitària de la naturalesa emfatitza i justifica l’ús  humà de la vida silvestre (per exemple, a través del menjar), el mutualisme està  indicat per la cura i la simpatia social amb ella. Els resultats suggereixen que la  població espanyola té un 40% de visió utilitarista de la vida silvestre. No obstant això,  un creixent 25% és classificada com a mutualista, número que s’assembla al percentatge  de països europeus nòrdics. “Aquests números, no obstant això, han de ser agafats amb  cautela, perquè només hem realitzat un mostreig puntual que es pot considerar com a  dada basal”, declara el Dr. Alós. “És necessari realitzar mostrejos continuats de la  població per a veure si aquesta transició global de societats utilitaristes a mutualistes està ocorrent també a Espanya, particularment en el context de la pandèmia de  COVID-19”, conclou l’investigador. En conclusió, aquest estudi revela que la pesca és una activitat molt important per a el  temps lliure en la societat espanyola que pot considerar-se basada en la naturalesa, amb motivacions i valors sobre la mateixa similars a altres realitzades a l’aire lliure,  oferint beneficis en el benestar de moltíssims espanyols. No obstant això, com  qualsevol altra activitat recreativa a l’aire lliure, requereix d’una correcta gestió per a no  comprometre l’equilibri entre gaudi i conservació de la naturalesa. I és que,  encara que moltes de les captures realitzades per la pesca són alliberades, particularment  en aigües continentals, la mortalitat, les espècies invasores, els residus o la  massificació, són alguns dels impactes que la pesca genera, podent posar no sols  en perill la naturalesa, sinó la pràctica de la pesca mateixa en l’àmbit del desenvolupament  sostenible. Aquest estudi contribueix a caracteritzar el valor social i cultural d’aquesta  activitat perquè sigui considerat a l’hora d’estimular la transformació ecològica i  el retrobament amb la naturalesa impulsat per l’ONU en la qual ens trobem  immersos. Article:  Morales-Nin, B., Arlinghaus, R., & Alós, J. (2021). Contrasting the Motivations and Wildlife-Related  Value Orientations of Recreational Fishers With Participants of Other Outdoor and Indoor  Recreational Activities. Frontiers in Marine Science, 1005. LINK:  https://doi.org/10.3389/fmars.2021.714733 Contacte:  Dra. Beatriz Morales-Nin y Dr. Josep Alós Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA (CSIC–UIB)  C/ Miquel Marquès, 21, 07190 Esporles, Illes Balears, Spain  Tel.: 971 611 031 / 667929611  E-mail: comunicacio@imedea.uib-csic.es

¡Compartir!