• El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ofereix 140 contractes en pràctiques per a menors de 30 anys en diferents centres, instituts i unitats per tot Espanya.

El CSIC ha convocat un nou procés selectiu per a la formalització de 140 contractes per a personal tècnic a diferents instituts, centres i unitats (ICUs) del CSIC, incloent-hi l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos – IFISC (CSIC-UIB), l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats – IMEDEA (CSIC-UIB) i la Representació Institucional del CSIC a les Illes Balears.

Mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques per millorar la formació i l’ocupabilitat dels destinataris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els contractes tindran una durada de dos anys. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.

El sistema selectiu serà el concurs i aquells que vulguin participar en aquest procés hauran d’estar inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, accedir a l’aplicació electrònica habilitada a la pàgina web del CSIC (http://sede.csic.gob.es) i seguir els passos indicats a la Resolució de la convocatòria per aplicar abans del 31 de juliol.

Places ofertes en els ICUs del CSIC a les Illes Balears

IFISC (CSIC-UIB)

 • Referència de la plaça oferta: CS20_BAL_IFISC_01
 • Tasques de suport a: Disseny i implementació de circuits electrònics i fotònics, automatització de mesures experimentals, programació d’Arduino i/o Raspberry Pi, programació en Python i/o Labview, manipulació de fibres òptiques i components derivats; i desenvolupament de sistemes electrònics de banc de proves per a sistemes amb acoblament retardat temporalment.
 • Titulació exigida i/o especialitat (s’haurà d’estar en possessió de la titulació indicada o titulació anàloga): Grau en Física, Grau en Enginyeria Electrònica, Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o Grau en Tecnologia de Telecomunicació.

IMEDEA (CSIC-UIB)

 • Referència de la plaça oferta: CS20_BAL_IMEDEA_01
  Tasques de suport a: Gestió de recursos humans. Gestió econòmica.
  Titulació exigida i/o especialitat (s’haurà d’estar en possessió de la titulació indicada o titulació anàloga): Tècnic Superior de la branca Administració i Gestió.

Places ofertes a la Representació del CSIC a les Illes Balears

La Representació Institucional del CSIC a les Illes Balears busca incorporar a un tècnic de comunicació a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) per a desenvolupar tasques de suport a les accions de comunicació institucional i divulgació científica, que permetin un impuls a la transferència de coneixements, experiència i habilitats del CSIC a les Illes Balears.

 • Referència de la plaça oferta: CS20_BAL_DLGIB_01
 • Tasques de suport a la UCC+i:
  Creació i difusió de continguts informatius i educatius pel web corporatiu.
  Gestió i monitorització de xarxes socials.
  Elaboració i difusió de notes de premsa.
  Creació i edició de material corporatiu (fullets, imatges, infografies, vídeos, etc.).
  Creació de continguts per a la comunicació interna (newsletters, anuncis oficials, etc.).
  Suport en l’organització d’esdeveniments divulgatius (exposicions, conferències, concursos, etc.).
  Suport a les accions de comunicació i divulgació desenvolupades per la comunitat interna.
  Suport en l’elaboració de memòries institucionals.
 • Titulació exigida i/o especialitat (s’haurà d’estar en possessió de la titulació indicada o titulació anàloga): Grau en Ciències Ambientals, Grau en Comunicació Audiovisual o Grau en Periodisme.

Més informació i inscripció

¡Compartir!