Centres i instituts

Descobreix els nostres centres i instituts de recerca

A les Illes Balears, el CSIC compta amb dos instituts mixtos de titularitat compartida amb la Universitat de les Illes Balears (UIB): l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats – IMEDEA (CSIC-UIB) i l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos – IFISC (CSIC-UIB). Tots dos centres, de referència internacional, encapçalen la producció científica de les Illes Balears en les seves respectives àrees de recerca i compten amb importants infraestructures científiques i laboratoris.

El CSIC gestiona infraestructures científiques que el Ministeri de Ciència i Innovació ha reconegut, donat el seu caràcter singular i únic en tot el territori nacional, com a Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS). A Balears es troba la ICTS SOCIB: Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, única Infraestructura Científica i Tècnica Singular de les Illes Balears.

En 2021, el Centre Oceanogràfic de Balears i la Unitat a Balears de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, s’han incorporat als centres del CSIC en l’arxipèlag balear.

Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB)

Institut e Física Interdisciplinària i de Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB)

Centre Oceanogràfic de Balears (COB-IEO)

Unitat de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME-CSIC)

Sistema d’Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears (ICTS SOCIB)

IMEDEA (CSIC-UIB)

L'IMEDEA té com a missió contribuir a l'avanç del coneixement dels ecosistemes marins, costaners i insulars per a preservar-los i restaurar-los. Investiga per a aconseguir un desenvolupament sostenible de les zones litorals i aclarir les causes i impactes antropogènics i de canvi global que les amenacen. Amb la seva seu principal a Esporles, compta amb 5.000 m² de laboratoris i gestiona una instal·lació singular: l'Estació de Recerca Costanera del Cap de Ses Salines.

IFISC (CSIC-UIB)

L'IFISC estudia els fenòmens complexos, un dels reptes de la recerca del segle XXI. La seva visió interdisciplinària permet avançar en els problemes que es troben a les fronteres de la física amb altres ciències, com les Socials, de la Terra i de la Vida i les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Tecnologies Quàntiques. Amb seu al campus de la UIB, té un laboratori de Fotònica i un de Computació que l'ha convertit en referència mundial en la gestió i l'anàlisi de grans quantitats de dades (Big Data). En 2018 va rebre el segell «Unitat d'Excel·lència» María de Maeztu, concedit per l'Agència Espanyola de Recerca, integrant-se en l'aliança SOMMa, que reuneix els centres i unitats d'excel·lència d'Espanya.

COB - IEO

El COB-IEO COB-IEO és un dels nou centres costaners de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO), Centre Nacional del CSIC dependent de la Secretaria General de Recerca del Ministeri de Ciència i Innovació, dirigit exclusivament a la recerca marina. En l'actualitat, el COB compta amb una plantilla de més de 80 persones, entre personal investigador, tècnic, administratiu, en formació i estudiants. La seva activitat investigadora se centra en l'estudi multi-disciplinar del medi ambient marí, els seus ecosistemes i recursos vius.

IGME

L'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME-CSIC) compta amb oficines que li presten el suport tecnicocientífic, de coordinació i assistència, de caràcter eventual i vinculades al desenvolupament de projectes en àrees determinades, denominades Oficines de projectes del IGME fos de Madrid, la creació del qual, modificació o supressió, en funció de les necessitats existents, és competència de la Direcció del IGME. A Balears, el IGME-CSIC compta amb una unitat situada en les oficines de l'Administració Perifèrica de l'Estat.

ICTS SOCIB

La ICTS SOCIB està dedicada a desenvolupar i aplicar ciències i tecnologies marines innovadores per a garantir un oceà saludable i productiu. Situada en el Parc Bit, va ser fundada en 2008 pel Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, des d'octubre de 2014, forma part de la xarxa espanyola de ICTS, sent l'única de la regió. La ICTS SOCIB manté una estreta col·laboració amb el CSIC, que contribueix a la seva activitat en termes de personal i instal·lacions en el IMEDEA. A més, des de 2019, el CSIC forma part de la ICTS SOCIB i participa en el procés de creació de la seva nova seu en el moll Vell del port de Palma: el Pol Marí.
¡Compartir!