Centres i instituts

Descobreix els nostres centres i instituts de recerca

La Representació del CSIC a Illes Balears engloba a dos instituts mixtos de recerca de titularitat compartida amb la Universitat de les Illes Balears (UIB): l’Institut e Física Interdisciplinària i de Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB) i l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB).

Tots dos centres, de referència internacional, encapçalen la producció científica de les Illes Balears en les seves respectives àrees de recerca i compten amb destacables infraestructures científiques i laboratoris. Desenvolupen una important labor docent i de formació de joves investigadors i col·laboren assessorant entitats públiques i privades.

Així mateix, el CSIC participa en l’única Infraestructura Cientificotècnica Singular (ICTS) de l’arxipèlag balear: el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB).

Institut e Física Interdisciplinària i de Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB)

Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB)

Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB)

IFISC (CSIC-UIB)

L'IFISC estudia els fenòmens complexos, un dels reptes de la recerca del segle XXI. La seva visió interdisciplinària permet avançar en els problemes que es troben a les fronteres de la física amb altres ciències, com les Socials, de la Terra i de la Vida i les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Tecnologies Quàntiques. Amb seu al campus de la UIB, té un laboratori de Fotònica i un de Computació que l'ha convertit en referència mundial en la gestió i l'anàlisi de grans quantitats de dades (Big Data). En 2018 va rebre el segell «Unitat d'Excel·lència» María de Maeztu, concedit per l'Agència Espanyola de Recerca, integrant-se en l'aliança SOMMa, que reuneix els centres i unitats d'excel·lència d'Espanya.

IMEDEA (CSIC-UIB)

L'IMEDEA té com a missió contribuir a l'avanç del coneixement dels ecosistemes marins, costaners i insulars per a preservar-los i restaurar-los. Investiga per a aconseguir un desenvolupament sostenible de les zones litorals i aclarir les causes i impactes antropogènics i de canvi global que les amenacen. Amb la seva seu principal a Esporles, compta amb 5.000 m² de laboratoris i gestiona una instal·lació singular: l'Estació de Recerca Costanera del Cap de Ses Salines.

ICTS SOCIB

La ICTS SOCIB monitora el Mediterrani a través d'un sistema multiplataforma constituït per un vaixell oceanogràfic, una flota de planadors submarins autònoms (gliders), així com diversos instruments i tecnologies marines que generen una important base de dades oceanogràfics, a la qual s'incorporen també les dades procedents de satèl·lits i prediccions. Aquesta informació, processada i avalada per estrictes controls de qualitat, està disponible per a la comunitat científica i la societat a través de la web de la ICTS SOCIB, en obert i en temps real, i nodreix també els sistemes de predicció de la ICTS SOCIB. Amb aquestes dades, a més, la ICTS SOCIB desenvolupa productes i serveis destinats a investigadors, gestors ambientals, i usuaris i professionals de la mar, ports i costes.
¡Compartir!