• La reunió del Patronat de Cabrera, convocada per la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat, ha comptat amb la participació del CSIC a les Illes Balears.

La representant institucional del CSIC a les Illes Balears, Anna Traveset, ha participat aquest dijous 25 de juny a la reunió del Patronat de Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, el parc més gran del Mediterrani occidental.

La reunió s’ha celebrat a la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i han assistit a la mateixa representants de l’Administració General de l’Estat, Comunitat Autònoma, Universitat de les Illes Balears, Centre Oceanogràfic de les Balears – Instituto Español de Oceanografía, ONGs i associacions de caràcter conservacionista, així com tècnics del Parc Nacional.

El Patronat del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera és un territori de les Illes Balears que, atesa la seva naturalesa i representativitat, es consagra a la conservació i protecció dels seus ecosistemes tant marins com terrestres, els seus valors històrics, culturals, el seu paisatge i al foment de la investigació científica. L’ús públic que es desenvolupa en l’espai protegit va enfocat a difondre els seus valors i a sensibilitzar a la població sobre la necessitat de preservar-los.

Durant la reunió, s’han tractat diverses qüestions referides a aquest espai natural protegit i la seva gestió, incloent-hi la necessitat de destinar més fons a investigar els Parcs Nacionals que ha destacat Traveset. Així mateix, s’han repassat les mesures d’adaptació i les actuacions realitzades durant l’estat d’alarma provocat pel coronavirus (COVID-19). A més, s’ha guardat un minut de silenci per la mort de la cap de secció de conservació de Parc Nacional, Magdalena Carbonell.

Foto: Reunió del Patronat del Parc Nacional de Cabrera, 25 de juny de 2020.

 

¡Compartir!