Cartel del taller sobre especies destinado a centros escolares en Mallorca

PLACES ESGOTADES

Sobre el taller

Descripció

L’activitat es divideix en dues parts diferenciades.

En primer lloc, personal del CSIC farà una petita presentació del taller i a continuació es mostraran vídeos didàctics on personal de recerca explicarà algunes de les espècies que es presentaran a la segona part i necessàries per a poder jugar.

Després, es posarà en marxa el clàssic joc de “Qui és qui” però adaptat a les espècies residents a les Illes Balears. D’aquesta manera, els nins i les nines aprendran a identificar i conèixer aspectes rellevants de les espècies que es mostren al joc.

En tot moment de l’activitat serà present el personal del CSIC que s’encarregarà de les explicacions i l’alumnat podrà realitzar qualsevol pregunta sobre el seu treball i de les espècies que es mostren.

L’activitat es realitzarà a la mateixa aula del centre educatiu.

A qui hi va dirigit?

Aquest taller està destinat a l’alumnat de centres educatius de 10 a 12 anys que es localitzin a Mallorca.

Duració y dates

  • El temps total del taller és de 45 minuts.
  • Les dates en les quals es faran les activitats són el 19, 24 i 26 de maig, i el 14 i 16 de juny.

Inscripcions

El període d’inscripció és del 4 al 13 de maig.

Perquè un centre educatiu o classe participi ha d’emplenar el següent formulari, on s’especificarà el nom del centre, les dates i horaris per a efectuar el taller i dades de la persona responsable.

El taller es realitzarà als cinc primers centres que s’inscriguin. La resta de centres que s’inscriguin estaran en reserva per si queda places lliures i es tindran en compte per al curs que ve.

Il·lustració del milà real que apareix en el cartell

🖌Il·lustració del milà real realitzada per Xavier Canyelles.

¡Compartir!