Escucha “Cambio climático, ciencia ciudadana y retos climáticos #24” en Spreaker.

En aquest episodi de “Voces, CSIC Balears” conversem amb Gabriel Jordá. Gabriel és llicenciat en Física per la UIB i doctor en Ciències de la Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha treballat tant en la UPC com en el Laboratoire d’Etudes Geospatiales (a França), el National Oceanographic Center (al Regne Unit) i en la National Ocean and Atmosphere Agency (als Estats Units). Actualment, Gabriel és investigador al Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, on realitza estudis sobre la variabilitat del clima marí al Mediterrani i en les interaccions amb els processos biològics i professor associat del departament de Física de la UIB.

¡Escolta aquí el programa! Cambio climático, ciencia ciudadana y retos climáticos #24 – Voces, CSIC Balears (podcastidae.com)

Enllaços d’interés:

¡Compartir!