La secció de vídeo reportatge de la Representació del CSIC a les Illes Balears

La Representació del CSIC en les Illes Balears llança aquesta sèrie de vídeo reportatge mensuals amb els quals vol donar a conèixer a la societat els projectes de recerca que tant el CSIC com associats desenvolupen aquí.

Mitjançant vídeos de no més de deu minuts, els protagonistes de la ciència a les Illes Balears ens explicaran els punts clau dels seus darrers treballs. Entrarem als despatxos i laboratoris, veurem com treballen i quins objectius tenen les investigacions més recents.

Actualment, el CSIC disposa de cinc instituts, centres i unitats de recerca (IMEDEA, IFISC, COB-IEO, IGME y SOCIB). El personal investigador d’aquests centres està format en disciplines com l’ecologia, l’oceanografia, la geologia o la física, entre d’altres, i vol aportar coneixements que permetin resoldre els problemes principals a què ens enfrontam el segle XXI.

Amb aquests videoreportatges, la representació del CSIC a les Illes Balears vol mostrar la feina continuada i necessària perquè avanci el coneixement a les Illes Balears.

Els nostres reportatges

¡Compartir!