Relacions Institucionals

Bastint ponts entre ciència, política i societat

La Representació Institucional del CSIC a Illes Balears defensa, representa i coordina les accions del CSIC a les Illes Balears amb la missió de desenvolupar una recerca d’excel·lència, que respongui a més a les necessitats socials, econòmiques, ambientals i culturals d’aquesta comunitat autònoma, sempre en un marc internacional. També marquen el nostre full de ruta l’impuls de la innovació i la transferència de coneixement a l’entorn productiu de les Illes Balears.

Per tot això, és essencial fomentar la col·laboració amb els òrgans de govern autonòmic i amb les institucions científiques, acadèmiques, empresarials educatives i culturals de les Illes Balears, facilitant així el diàleg entre la comunitat científica i els agents socials per a avançar en la Recerca i Innovació Responsable (RRI).

Actualment, mantenim un conveni de col·laboració amb la Fundació «la Caixa» a través del Caixaforum Palma.

A més, formem parts de les comissions de:

¡Compartir!