Formació i ocupació

Coneix la nostra oferta formativa i les nostres ofertes d’ocupació

En funció de la durada de la relació laboral, es pot optar per alguna de les següents opcions:

  • Personal funcionari i laboral fix, per a tenir una relació estable i permanent amb el CSIC, com a investigador o tècnic, en qualsevol dels seus àmbits d’activitat. Aquests processos estan vinculats a l’oferta d’ocupació pública, instrument que marca la política de recursos humans.
  • Personal laboral temporal, amb una relació de durada determinada, per a participar en projectes de recerca, convenis i contractes prèvia selecció mitjançant la borsa d’ocupació o convocatòries específiques. També sent beneficiari dels programes d’agències finançadores nacionals, autonòmiques, europees i/o internacionals, prèvia selecció d’acord amb les seves respectives convocatòries.
¡Compartir!