Escucha”Pesca de arrastre, explotación sostenible y gamba roja #18″ en Spreaker.

En aquest episodi de “Voces, CSIC Balears” conversem amb Beatriz Guijarro. Beatriz és llicenciada en Biologia i doctora en Ecologia Marina per la Universitat de les Illes Balears. La seva tesi doctoral es va centrar en la dinàmica poblacional i avaluació dels decápodos de fons explotats per la pesca d’arrossegament de les Illes Balears. També és funcionària de carrera en l’escala de Científics Titulars d’Organismes Públics de Recerca en l’IEO. Actualment, és la coordinadora del Programa Mediterrani de l’Àrea de Pesqueres de l’IEO.

 

Enllaços d’interès:

¡Compartir!